WSPARCIE POLSKICH OBYWATELI ZA GRANICĄ 2023-05-30T17:46:00+02:00
Wsparcie polskich obywateli za granicą

WSPARCIE PRAWNE POLSKICH OBYWATELI ZA GRANICĄ

Nie boimy się odpowiadać na pytania z prawa międzynarodowego.

Jeżeli zakres danej sprawy wykracza poza granice jednego kraju, konieczne jest:

Ustalenie powyższych kwestii na podstawie międzynarodowych aktów prawnych jest konieczne, aby prawidłowo przeprowadzić sprawę sądową, a w przyszłości wykonać orzeczenie w Polsce.

Zespół specjalistów i prawników z Kancelarii Prawa Międzynarodowego BKT, posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej w sprawach z elementem transgranicznym. Sprawy transgraniczne to sprawy, w których przynajmniej jeden pierwiastek stosunku prawnego wykracza poza granice Polski.

Jeżeli JESTEŚ ZAINTERESOWANY uzyskaniem wsparcia prawnego za granicą

zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią

Copyright 2019-2023 Rechtsberaterin Beata Kielar-Tammert | Alle Rechte vorbehalten
Datenschutz-Bestimmungen | Shop-Regeln | Haftungsbeschränkung | Erstellt von ABCX – Website design