Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia Społeczne Kancelaria

W ramach usług prawnych dotyczących ubezpieczeń społecznych, Kancelaria BKT:

Kancelaria BKT reprezentuje przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gromadzi wymagane dokumenty i składa wniosek o przyznanie odpowiedniego świadczenia.

Ponadto pomaga w sprawach odwołań od decyzji organów rentowych, sporządzając odwołania oraz reprezentując Klientów w sądzie.

W przypadku wyjazdu za granicę na terenie UE świadczenia społeczne przysługują bez względu na to, w jakim kraju pracujemy i jak długo się tam znajdujemy. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń mają za zadanie niwelować negatywne skutki prawne przemieszczenia się w UE.

W imieniu naszych Klientów występujemy z wnioskiem oraz reprezentujemy Klientów z Polski w sprawach o wypłatę niemieckich świadczeń rodzinnych KINDERGELD, a także w sprawach o wypłatę renty i emerytury z niemieckiej Kasy Ubezpieczeniowej.