Praca w Niemczech dla obywateli spoza Unii

Ukraińcy, Białorusini oraz obywatele innych państw spoza Unii Europejskiej będą mogli za niedługo migrować do Niemiec za przysłowiowym chlebem na nowych zasadach.  Niemcy otworzyli bowiem  rynek pracy. Obwarowali jednak wjazd do swojego kraju dla potencjalnych, pozaunijnych pracowników, wieloma restrykcjami.  Jakimi? O tym przeczytacie poniżej.

Ustawa o imigracji wykwalifikowanych pracowników

Niemiecki Bundestag podjął ostatnio decyzję o otwarciu niemieckiego rynku pracy dla wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich (tj. krajów spoza UE). Powodem tej decyzji był coraz bardziej odczuwalny brak kadry pracowniczej na rynku niemieckim i starzenie się społeczeństwa. Uchwalenie ustawy imigracyjnej ma spowodować przyciągnięcie do Niemiec wykwalifikowanych pracowników z krajów takich jak Ukraina.

Kiedy wejdzie w życie ustawa o imigracji wykwalifikowanych pracowników?

Ustawa o imigracji wykwalifikowanych pracowników wejdzie w życie z dniem 1 marca 2020 r.

Co się zmieni wraz z wejściem ustawy w życie?

Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych tworzy ramy dla imigracji wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich do Niemiec.

Absolwenci szkół wyższych i pracownicy z wykształceniem zawodowym, będący obywatelami państw spoza Unii Europejskiej, będą uznawani za specjalistów. Osoby te będą mogły pracować jako pracownicy wykwalifikowani zgodnie z nabytymi kwalifikacjami. Warunkiem podstawowym dla obu grup będzie uznanie ich kwalifikacji w specjalnej procedurze. O procedurze uznawania kwalifikacji zawodowych dowiecie się więcej TUTAJ.

Ustwodawca odrębnie potraktował jedynie specjalistów IT. Mogą oni pod pewnymi warunkami uzyskać dostęp do rynku pracy w Niemczech bez formalnych kwalifikacji. Tj. bez ukończenia szkoły i posiadania dyplomu w tym kierunku.

Ustawa nie daje żadnych nowych możliwości dostępu do rynku pracy osobom niewykwalifikowanym oraz pracownikom o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Wejście na rynek pracy w Niemczech dla tzw. specjalistów posiadających już umowę o pracę będzie  łatwiejsze. W takiej sytuacji pracodawcy tych osób będą zwolnieni z konieczności uzyskania zaświadczenia o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Ustawa daje także obcokrajowcom spoza Unii – pracownikom wykwalifikowanym, możliwość zarejestrowania się w Biurze pośrednictwa pracy (Agentur für Arbeit) w charakterze osób poszukujących pracy na okres do 6 miesięcy. Warunkiem jest komunikatywna znajomość języka niemieckiego oraz posiadanie odpowiedniej ilości pieniędzy na pobyt.

Co muszę zrobić, aby pracować jako specjalista w Niemczech?

Ważną rzeczą będzie uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych wedle opisanej powyżej procedury.

Osobami mogącymi liczyć na zatrudnienie w Niemczech będą absolwenci szkół wyższych oraz osoby z wykształceniem zawodowym.

Kto jest pracownikiem wykwalifikowanym w rozumieniu prawa?

Pracownicy wykwalifikowani na mocy ustawy o imigracji pracowników wykwalifikowanych to cudzoziemcy, którzy są obywatelami kraju trzeciego i którzy posiadają kwalifikacje zawodowe uzyskane w kraju lub kwalifikacje zawodowe uzyskane za granicą, równoważne z kwalifikacjami uzyskanymi w kraju, lub posiadają niemiecki dyplom uniwersytecki, uznany zagraniczny dyplom uniwersytecki lub zagraniczny dyplom uniwersytecki porównywalny z niemieckim dyplomem uniwersyteckim.

Czy ustawa o imigracji wykwalifikowanych pracowników otwiera również możliwość imigracji niewykwalifikowanych lub nisko wykwalifikowanych pracowników?

Nie. Ustawa o imigracji wykwalifikowanych pracowników wyjaśnia, że kwalifikacje cudzoziemca są sprawdzane pod względem równoważności w tzw. procedurze uznawania kwalifikacji. Wyjątek stanowią informatycy z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym, którzy w Niemczech zatrudnieni będą ze stawką co najmniej 4020 euro/miesiąc. Wysokość wynagrodzenia będzie  dostosowywana corocznie.

Zapewnienie środków utrzymania

Od osób starających się o niemiecką wizę szkoleniową, celem poszukiwania pracy lub wizę pracowniczą zawsze wymaga się wykazania, że cudzoziemiec jest w stanie zapewnić sobie utrzymanie podczas swojego pobytu w Niemczech. Osoby powyżej 45 roku życia powinny zarabiać co najmniej 3 685 euro miesięcznie lub udowodnić, że posiadają odpowiednie oszczędności na emeryturę (plany emerytalne).

Ocena równoważności kwalifikacji, a także ocena warunków pracy odgrywają niebagatelną rolę w dostępie obcokrajowców z krajów trzecich do rynku pracy w Niemczech. To ważne dla zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia dla nowych wykwalifikowanych pracowników i zapobieżenia dumpingowi płacowemu.

Podsumujmy

Zgodnie z nową ustawą o imigracji pracowników wykwalifikowanych do pracy do Niemiec lub celem poszukiwania pracy wyjechać mogą osoby, które:

  1. ukończyły studia wyższe oraz osoby z wykształceniem zawodowym;
  2. przejdą procedurę uznania ich kwalifikacji zawodowych (wyjątek stanowią specjaliści IT);
  3. mówią w stopniu komunikatywnym po niemiecku;
  4. wykażą posiadanie środków finansowych na utrzymanie siebie w Niemczech.

Jak podają ośrodki badawcze na Ukrainie, zainteresowanie pracą w Niemczech wśród potencjalnych pracowników migrujących jest wysokie. Według Google Trends, poszukiwanie zwrotu  „miejsce pracy w Niemczech” było w ostatnich miesiącach szczególnie często wyszukiwane. Również linie lotnicze poszerzają swoją ofertę na loty pomiędzy Ukrainą i Niemcami, spodziewając się dużego ruchu na tych destynacjach. Czy rzeczywiście tak będzie?

Cóż, dla osób, które zdecydują się na wyjazd za Odrę czekają z pewnością dobre zarobki. Przejście jednak całej procedury związanej z uznawaniem kwalifikacji zawodowych nie jest proste. Wynika to głównie z faktu posiadania przez państwa różnych systemów nauczania. W niektórych przypadkach konieczne będzie uzupełnienie wykształcenia. To z kolei może wiązać się z podjęciem szkolenia w Niemczech. Ważnym elementem jest znajomość języka niemieckiego i posiadanie większych niż w Polsce pieniędzy na start.

2019-10-01T15:39:31+00:00 1 października 2019|German Desk|

Leave A Comment